Smøreutstyr


Som student er det ikke alle som har råd eller plass til smøreutstyr mellom alle pensumbøkene. HELDIGVIS disponerer langrennsgruppa en del utstyr for gliding av ski. Dette består i dag blant annet av smørebord, diverse glider (LF6 / LF7), og ellers det man måtte trenge for å glide ski. 

Dette er til fri disposisjon for langrennsgruppas medlemmer. Dersom du ønsker å låne noe av dette er det bare å ta kontakt med noen i styret!